Kommande aktiviteter:

• Återkomma till Vetlanda kommun med potentiella uppgifter för Green Viz Lab projektet för återkoppling och nästa steg.
• Vidareutveckling av lösning för automatiskt datahämtning
• Presentation av Green Viz Lab och lösningen på Miljökonferensen 17&18 April hos Naturvårdsverket i programmets redovisingar samt RISE presentation
• Implementera hemsida för Green VIZ lab för att kommunicera lite bredare med andra kommuner samt innovatörer.
• Initiera kontakt med plankatalogen arbete för att återkoppla och
skapa synergier med Green Viz Lab projektet