Blåa spåret

I samverkan med Strömstad kommun och deras partner kommun har vi starat upp vår första experiment i Greenviz lab inom det blåa spåret. Idag så hämtas data från flera olika källor. Data lagras lokalt hos kommunen och exponeras sedan för slutanvändarna via en webserver med kart-gränssnitt. Handläggarna behöver ägna en hel del tid till att hämta data och därefter konvertera och anpassa den efter egna behov.. Detta medför att data uppdateras sällan, ca 4 ggr per år. Användare av data kan därför jobba med inaktuell data.

Lösning Strömstad

Vår första lösning kan ses som ett slags första hjälpen, genom att automatisera delar av den manuella handpåläggningen så går det åt mindre tid för den manuella filhanteringen. Det medför att data kan hållas färskare. Vi siktar på att utveckla en långsiktig lösning på sikt genom att erbjuda datakällor direkt med rätt forma-tering och gruppering, och skulle vilja utveckla det som open source lösning för andra kommuner som har samma behov.

Problembeskrivning

L-sning